Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid voor Gezondheid & Zorg op feestelijke wijze gestart

Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid voor Gezondheid & Zorg op feestelijke wijze gestart

Met het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid is er door het kabinet een nadrukkelijke rol voor innovatie en publiek-private samenwerkingen weggelegd. Zo ook voor de vijf missies die onder het maatschappelijke thema Gezondheid & Zorg vallen. Om deze missies kracht bij te zetten organiseerde Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) op 31 oktober een feestelijke lancering van de samenwerking tussen publieke en private organisaties in gezondheid en zorg. 

Nieuwe Kennis- en Innovatieagenda 
Op 31 oktober kwamen meer dan 120 vertegenwoordigers van gezondheid- en zorgorganisaties bijeen in het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht. Tijdens het event werd de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 voor Gezondheid & Zorg gepresenteerd. Deze agenda beschrijft de vijf missies met als doel dat alle inwoners in 2040 vijf jaar langer in goede gezondheid leven en de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal-economische groepen met 30% zijn afgenomen. Publiek-private samenwerkingen moeten in dit kader bijdragen aan (I) een gezondere leefstijl en leefomgeving, (II) de verschuiving van zorg naar de leefomgeving, (III) het meedoen van mensen met chronische ziekten, en (IV) het verhogen van de kwaliteit van leven voor mensen met dementie.

Carmen van Vilsteren, boegbeeld van Topsector Life Sciences & Health: “Deze missies kunnen wij alleen realiseren als we ze gezamenlijk aanpakken en blijven focussen op het gemeenschappelijke doel.”

Lancering Gezondheid & Zorg missies
In aansluiting op de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 is er een bijbehorend Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023 opgesteld. In dit convenant bekrachtigen bedrijven, kennisinstellingen, overheden, brancheverenigingen en burger- en patiëntenorganisaties hun voorgenomen inzet op de missies voor de komende jaren. Om de inzet en samenwerkingen tussen alle partijen op een feestelijke wijze te bekrachtigen, eindigde het evenement met een ‘lancering’ van deze “mission possible” volgens Carmen van Vilsteren.

Dianda Veldman (Patiëntenfederatie Nederland), Hans van Oers (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Michiel Sweers (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Carmen van Vilsteren (Topsector Life Sciences & Health). Foto door Nils van Houts. 

Op 11 november wordt het Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023 voor alle maatschappelijke thema’s – energietransitie en duurzaamheid; landbouw, water en voedsel; gezondheid en zorg; veiligheid - ondertekend door o.a. de boegbeelden van de topsectoren en betrokken bewindslieden.

Benieuwd geworden naar de missies voor Gezondheid & Zorg? Lees hier de nieuwe KIA 2020-2023

Stay up to date with the latest news!

Newsletter subscribe