Humanimal One Health Innovation Challenge

Humanimal One Health Innovation Challenge

Onder grote belangstelling van ruim 300 aanwezigen reikte  Jan-Nico Appelman, gedeputeerde Economische Zaken Flevoland en juryvoorzitter van de Humanimal One Health Innovation Challenge 2015, op 23 november jl. de prijzen uit aan de prijswinnaars.
Dit gebeurde tijdens de elfde editie van de Dutch Life Sciences conferentie, dat voor de eerste keer in Flevoland (Lelystad) georganiseerd werd.

Het doel van deze prijs, aangeboden door Provincie Flevoland, is om de winnaars een steun in de rug te bieden om kansrijke nieuwe producten, processen, technologieën en diensten, met een grote maatschappelijke impact, een platform te bieden.

De Challenge heeft ook dit jaar life sciences bedrijven en instellingen uitgedaagd om te komen met ideeën voor een integrale one-health aanpak. Deze aanpak blijft noodzakelijk gezien de opkomende gezondheidsproblemen die veelal voortkomen uit het toenemende contact tussen mens en dier, de intensivering en integratie van voedselproductie en de toename van het internationaal reizen.

Negenenvijftig inzendingen zijn uiteindelijk beoordeeld op diverse criteria, o.a. de mate waarin zij bijdragen aan de preventie van infectieziekten, antibioticaresistentie, nieuwe onderzoeksmethoden, het stimuleren van de samenwerken tussen de veterinaire en humane geneeskunde of de kruisbestuiving tussen de diervoeding en humane voedingsindustrie. Uiteindelijk bleven er negen genomineerden, in de drie categorieën “Beste professionele idee -Landelijk”, “Beste professionele idee Flevoland” en “Beste prille idee” over. Deze organisaties hebben allemaal onlangs een voordracht gehouden voor de jury en deze heeft daar de volgende prijswinnaars uit gekozen.

Prijswinnaar Beste Professionele Idee Landelijk, goed voor Euro 50.000
Relitech BV - Veterinair Metabolisme Systeem

Met het Veterinair Metabolisme Systeem (VMS) kan de metabole status van elk individueel dier in de melkveehouderij in kaart worden gebracht, zonder de dieren in hun dagelijkse routine te storen. Het systeem is gebaseerd op jarenlange ervaring met metabole metingen bij mensen, waarbij de kooldioxide (CO2) productie en zuurstof (O2) opname worden gemeten door de ademgassen te analyseren.
De aangereikte innovatie van Relitech is een slim en ‘geaard’ idee, dat gaat over een echt probleem voor koe en boer, aldus de jury.  Het inpassen van deze technologie in de melkrobot is een groot voordeel. Hiermee is het bedrijf in staat om tegemoet te komen aan de aspiraties van innovatieve boeren met next level farming.
www.relitech.nl
 
Prijswinnaar Beste Professionele Idee Flevoland, goed voor Euro 50.000
ICIN-NHI Durrer Center / Hospitrace - Open One Health BioBank
Onderzoekers hebben de verantwoordelijkheid om verzamelde data en biomaterialen conform geldende regelgeving op te slaan en indien wenselijk beschikbaar te stellen voor nieuw onderzoek. Open One Health BioBiank heeft als doel veterinair en humaan onderzoek hierin te faciliteren en brengt expertise op het gebied van applicatie workflow, virtuele (data) infrastructuur en fysieke (bio-materiaal) opslag samen volgens het shared service model. De BioBank zal een gecertificeerde infrastructuur inrichten en zich richten op ziekenhuizen, diagnostische centra, industrieën en innovatieve life-science start-ups om zowel klein- als grootschalig onderzoek te ondersteunen en te initiëren.
De initiatiefnemers kiezen met de Open One Health Biobank voor een geheel nieuwe benadering, waarbij de medical need centraal staat, aldus de jury. De jury is van mening dat er in Nederland een Open One Health Biobank moet komen, die zorgt voor het ontsluiten van humane en veterinaire kennis.
www.durrercenter.nl / www.quaerosystems.com
 
Prijswinnaar Beste Prille Idee
Micronic - Weefselopslag: van MICRONIC tube naar MICRONIC cassette

Op basis van in de markt toegepaste standaarden en identificatiemethodes wil het bedrijf een efficiënt, gestructureerd en veilig opslagsysteem voor monsters ontwikkelen. Het resultaat zal een geheel nieuwe manier zijn om humane en veterinaire monsters te hanteren en op te slaan. De jury is onder de indruk van de getoonde ambitie. Het gaat hier niet alleen om de ontwikkeling van een nieuw product, maar Micronic wil deze innovatie tot standaard in een nieuwe internationale markt zetten.
www.micronic.com
 
Pitches prijswinnaars
• Relitech BV - Veterinair Metabolisme Systeem
• ICIN-NHI Durrer Center / Hospitrace - Open One Health BioBank
• Micronic - Weefselopslag: van  MICRONIC tube naar MICRONIC cassette

Stay up to date with the latest news!

Newsletter subscribe